Instytucje podlegające I Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie
Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
Numer w wykazie jednostek doświadczalnych: 005
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa
Numer w wykazie jednostek doświadczalnych: 051
Muzeum i Instytut Zoologii, PAN
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Numer w wykazie jednostek doświadczalnych: 0147
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Psychologii
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Numer w wykazie jednostek doświadczalnych: 037
Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Numer w wykazie jednostek doświadczalnych: 031
Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
Ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Numer w wykazie jednostek doświadczalnych: 036
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wydział Psychologii
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
Numer w wykazie jednostek doświadczalnych: 032

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Numer w wykazie jednostek doświadczalnych: 0174