I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie

z siedzibą przy Instytucie Biologi Doświadczalnej PAN

Adres do korespondencji :

I Lokalna Komisja Etyczna w Warszawie
IBD PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
e-mail: lke1s@nencki.gov.pl

Przewodnicząca :

dr Anna Cabaj
e-mail: lke1.komisja@nencki.gov.pl

Sekretarz :

Elwira Kocyła
tel. 022 58 92 272
IBD, ul. Pasteura 3,
pok. 35, dyżur we wtorki w godz. 12:00 - 16:00 i czwartki w godz. 9:00 - 13:00
e-mail: lke1s@nencki.gov.pl

Miejsce składania wniosków :

IBD, ul. Pasteura 3,
Kancelaria pok. 29 lub sekretariat komisji pok. 35
Wersje elektroniczne : e-mail: lke1s@nencki.gov.plAngielska nazwa komisji:
First Warsaw Local Ethics Committee for Animal Experimentation

Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach witryna WWW