Akty prawne :
Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach Z DNIA 15 STYCZNIA 2015 R - plik pdf

Ustawa o ochronie przyrody - plik pdf

Ustawa o ochronie zwierząt - plik pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych -PDF


Dyrektywa Rady Europy 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. - plik pdf

Dyrektywa 2003/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. - plik pdf

Rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych
do spraw doświadczeń na zwierzętach Z DNIA 5 MAJA 2015 R - plik pdf

Rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt
do celów naukowych lub edukacyjnych Z DNIA 5 MAJA 2015 R - PDF

Rozporządzenie w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych
hodowanych w niewoli Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 R- PDF

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 6 października 2014 r- plik pdf

Uchwała Krajowej Komisji Etycznej (KKE) 1/2007 dot. tytułu wniosku do lke i tytułu grantowego projektu badawczego - plik pdf

Uchwała KKE 8/2006 wymieniająca najmniej bolesne metody znakowania zwierząt - plik pdf

Uchwała KKE 22/2006 dotycząca zasad wykorzystania w doświadczeniach tkanek lub narządów odzwierzęcych - plik pdf

Uchwała KKE 33/2006 dotycząca zasad (nie)ujawnianie składu badanych substancji - plik pdf

Uchwała KKE 34/2006 regulująca, która lokalna komisja rozpatruje wnioski, gdy doświadczenie ma być przeprowadzane w innym miejscu niż jednostka macierzysta wnioskodawcy - plik pdf

Uchwała KKE 1/2003 dotycząca przeprowadzania badań na zwierzętach dzikich, podlegających ochronie - plik pdfInternetowy system aktów prawnych Semu RP wyszukiwarka dokumentów