Przewodnicząca

dr Anna Cabaj, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Wiceprzewodnicząca

mgr Katarzyna Tołkacz, Stowarzyszenie dla Natury "WILK"

Członkowie

prof. dr hab. Grażyna Niewiadomska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
dr Anna Muszewska Instytut, Biochemii i Biofizyki PAN
dr Marek Woszczyński, Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej Curie
mgr Aldona Kmiecińska, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
dr Małgorzata Remiszewska, Narodowy Instytut Leków
prof. dr hab. Bożena Moskwa, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
dr Katarzyna Bartkowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Sekretarz

Elwira Kocyła, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN